Téma mesiaca

Náboženská sloboda

Ako je to na Slovensku so slobodou vierovyznania (a jeho slobodným praktizovaním)? Môže naozaj každý veriť v to, v čo veriť chce, a podľa toho sa aj správať? Zaujíma vás, aké podmienky musí cirkev alebo náboženská spoločnosť splniť, aby sa stala oficiálne uznávanou? Prečo je registrácia pre cirkvi dôležitá? A ako sa na Slovensku „žije“ piatim menšinovým náboženským skupinám?

Ži a nechaj žiť

Multikulti má (už) dve editorky. Obe teda spája jedno: absolútne liberálny postoj k vnímaniu vlastnej, ale i cudzej viery.

Politika voči náboženským menšinám

Akú politiku uplatňuje Slovensko vo vzťahu k náboženským menšinám? Aké sú na Slovensku podmienky pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a aké úskalia z nich aktuálne vyplývajú? Štúdia CVEKU prináša všetky informácie prehľadne, takpovediac „v kocke“.

Ako slobodná je náboženská sloboda na Slovensku?

Odpoveď na túto otázku vo svojom článku hľadajú Elena Gallová Kriglerová a Alena Chudžíková.

Ako sa Slovensko stalo kresťanskou krajinou

Miroslav Tížik je sociológom náboženstva. Jedným z mála. Na spočítanie tých na Slovensku pôsobiacich by stačili prsty jednej ruky (aj s rezervou). A ak slúži publikačná činnosť ako meradlo pracovnej vyťaženosti, potom je vo svojom odbore rozhodne najaktívnejšou akademickou osobnosťou.

Uplatňovanie náboženskej slobody na Slovensku v praxi

Piatim predstaviteľom registrovaných i neregistrovaných cirkví a náboženských spoločností sme položili dve otázky: Aké sú dnešné možnosti praktizovania Vášho vierovyznania na Slovensku? Ako vnímate úlohu štátu v súvislosti s podporou cirkvi, ktorej ste príslušníkom? Tu sú ich odpovede.

Vnímate Slovensko ako kresťanskú krajinu?

Vyjadrite svoj názor v ankete, prípadne ho rozšírte v komentároch.

Spravodaj

Čo z toho je naše?

Anotácia

Žiaci si pri tejto aktivite sami zvolia nástroje prezentácie Slovenska v zahraničí, zistia čo o našich kultúrnych pamiatkach vedia, a či dokážu rozlíšiť prvky vlastnej kultúry od prvkov iných kultúr.

Čas

15 minút

Ciele

Identifikácia kultúrnych pamiatok a miest Slovenska. Výber vhodných prostriedkov pre prezentáciu Slovenska v zahraničí. Rozvoj argumentačných schopností žiakov.

Cieľová skupina:

13- 15 rokov

Vzdelávacia oblasť:

Človek a spoločnosť

Pomôcky:

10 fotografií z rôznych kútov sveta(min.3 zo Slovenska), 5 fotografií zachycujúcich rôzne kultúrne pamiatky Slovenska, 5 fotografií ľudových krojov(1 z nich musí byť slovenský)

Príprava:

 • Pripravte si príslušný počet fotografií/obrázkov.
 • Triedu upravte tak aby s nej bol priestor pre prácu v skupinách. Napr. lavice umiestnite do štyroch kútov triedy a obkoleste stoličkami.
 • Na každý stôl položte inú skupinu obrázkov( sú 3-rôzne fotografie zo sveta, fotografie slovenských kultúrnych pamiatok, fotografie ľudových krojov).

Postup:

 • Rozdeľte žiakov do štyroch skupín.
 • Všetci žiaci dostanú rovnaké úlohy a budú ich riešiť postupne ako sa budú striedať pri laviciach. Úlohy znejú nasledovne:
 • Vyberte z 10 fotiek 3 snímky nafotené o Slovensku.
 • Vyberte z 5 fotiek kultúrnych pamiatok jednu a vysvetlite svoj výber.
 • Vyberte z fotiek, na ktorých sú tanečníci v krojoch, ten náš slovenský.
 • Ktoré slovenské cédečko by ste poslali do zahraničia? Možnosti: popová hudba, operetná hudba, ľudové piesne.
 • Skupiny nechajte niekoľko minút pracovať ,a napokon požiadajte hovorcu každej skupiny, aby odpovedal na otázky. Výber odpovedí musí podložiť argumentmi.
 • Hodnotenie odpovedí môže odštartovať krátku riadenú diskusiu o tom, či sú tieto obrázky vhodným prostriedkom pre prezentáciu Slovenska v zahraničí.

Otázky na reflexiu:

Čo by ste si asi pomysleli o Slovensku, keby ste vybrané obrázky a hudbu obdržali ako ľudia, ktorí o ňom nič nevedia?

Tipy:

Veľmi silným motivačným faktorom pre túto aktivitu by mohla byť napr. finančná zbierka pre trpiace deti v Afrike, kedy by sa im s vyzbieranými peniazmi poslali aj informácie o našej krajine, rôzne obrázky, a predmety reprezentujúce našu kultúru. Žiaci by tak získali motiváciu pre citlivý výber obrázkov.

Počas práce v skupinách môžu žiaci voľne diskutovať o témach, ktoré z toho vyvstanú.

Spracoval/Spracovala:

Erzsébet Csáky- ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Tomášov, Gymnázium s vjm., Bratislava

Ak sa Vám táto aktivita páčila, použili ste ju pri vyučovaní, máte návrhy na jej vylepšenie, či komentár k ťažkostiam pri jej realizácii, napíšte nám o tom sem.
Váš príspevok bude okamžite po jeho prečítaní administrátormi stránky uverejnený na tomto mieste.