Téma mesiaca

Náboženská sloboda

Ako je to na Slovensku so slobodou vierovyznania (a jeho slobodným praktizovaním)? Môže naozaj každý veriť v to, v čo veriť chce, a podľa toho sa aj správať? Zaujíma vás, aké podmienky musí cirkev alebo náboženská spoločnosť splniť, aby sa stala oficiálne uznávanou? Prečo je registrácia pre cirkvi dôležitá? A ako sa na Slovensku „žije“ piatim menšinovým náboženským skupinám?

Ži a nechaj žiť

Multikulti má (už) dve editorky. Obe teda spája jedno: absolútne liberálny postoj k vnímaniu vlastnej, ale i cudzej viery.

Politika voči náboženským menšinám

Akú politiku uplatňuje Slovensko vo vzťahu k náboženským menšinám? Aké sú na Slovensku podmienky pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a aké úskalia z nich aktuálne vyplývajú? Štúdia CVEKU prináša všetky informácie prehľadne, takpovediac „v kocke“.

Ako slobodná je náboženská sloboda na Slovensku?

Odpoveď na túto otázku vo svojom článku hľadajú Elena Gallová Kriglerová a Alena Chudžíková.

Ako sa Slovensko stalo kresťanskou krajinou

Miroslav Tížik je sociológom náboženstva. Jedným z mála. Na spočítanie tých na Slovensku pôsobiacich by stačili prsty jednej ruky (aj s rezervou). A ak slúži publikačná činnosť ako meradlo pracovnej vyťaženosti, potom je vo svojom odbore rozhodne najaktívnejšou akademickou osobnosťou.

Uplatňovanie náboženskej slobody na Slovensku v praxi

Piatim predstaviteľom registrovaných i neregistrovaných cirkví a náboženských spoločností sme položili dve otázky: Aké sú dnešné možnosti praktizovania Vášho vierovyznania na Slovensku? Ako vnímate úlohu štátu v súvislosti s podporou cirkvi, ktorej ste príslušníkom? Tu sú ich odpovede.

Vnímate Slovensko ako kresťanskú krajinu?

Vyjadrite svoj názor v ankete, prípadne ho rozšírte v komentároch.

Spravodaj

Prázdniny

Anotácia

Aktivita sa zameriava na tú časť multikultúrnej výchovy, ktorá hovorí o dôležitosti poznania samého seba, vlastnej krajiny a kultúry. Od žiakov vyžaduje schopnosť vcítiť sa do úlohy rodičov, ktorí potrebujú vytvoriť program tak, aby by zaujal všetky ich deti. Žiaci budú vyhľadávať atraktívne miesta vo svojom okolí.

Čas

30 minút

Ciele

Žiaci vypracujú prázdninový plán, do ktorého zahrnú obľúbené geografické miesta zo svojho okolia, ako aj svoje obľúbené hry. Táto aktivita im preto pomôže pomenovať miesta a aktivity, ktoré majú vo svojom prirodzenom prostredí najradšej a chceli by s nimi zoznámiť aj potencionálnych cudzincov. Uvedomiť si, že kultúra nie je dedičná, ale nadobúda sa v procese výchovy.

Cieľová skupina:

10-12 rokov

Vzdelávacia oblasť:

Človek a spoločnosť

Postup:

Práca vo dvojiciach (10 min.)

  • Žiakom načrtnete nasledujúcu situáciu: Predstavte si, že ste manželský pár žijúci na Slovensku, na mieste kde v skutočnosti žijete. Vychovávate 3 malé deti a na prázdniny k vám prídu ďalšie 2. Netere, vekom zhodné s Vašimi vlastnými. Ako by ste zariadili deň pre deti, aby spĺňal podmienky relaxu, poznania, fyzickej aktivity aj humoru. Mal by takisto vyhovovať každému dieťaťu. Porozmýšľajte nad konkrétnymi historickými, kultúrnymi a prírodnými pamiatkami vo vašom okolí. Môžete sa inšpirovať aj vlastnými skúsenosťami z prázdnin. Navrhnite konkrétne aktivity.

2. Prezentácia vlastných plánov dní ( 5 min.)

Otázky na reflexiu:

  • Prečo ste vymysleli práve takéto aktivity? Máte tieto činnosti radi aj vy? Dali ste sa inšpirovať vlastnými zážitkami a skúsenosťami?
  • Prečo by ste išli do jaskyne Driny, na Záruby, do lesov Malých Karpát, do Bratislavy, na Devín, na Kamzík, na Bratislvský hrad, na Červený Kameň....?
  • Chceli by ste aby sa deti dozvedeli o histórii, našom pôvode, o prírodných krásach?
  • Išli by ste sa aj niekde kúpať?
  • Čo by ste robili večer? Aké hry by ste sa hrali? Čo by ste jedli?
  • Myslíte si, že by mali deti dobré pocity z prežitého dňa? Myslíte si, že aj ony by v budúcnosti chceli ukázať niekomu ten istý hrad, zaviesť ich v lese na to isté miesto, zahrať sa s niekým tú istú hru, čo ste hrali v tento deň?

Spracoval/Spracovala:

Andrea Belicová- ZŠ s MŠ Smolenice

Ak sa Vám táto aktivita páčila, použili ste ju pri vyučovaní, máte návrhy na jej vylepšenie, či komentár k ťažkostiam pri jej realizácii, napíšte nám o tom sem.
Váš príspevok bude okamžite po jeho prečítaní administrátormi stránky uverejnený na tomto mieste.