Téma mesiaca

Kultúrna vojna?

Po roku sme späť a prinášame Vám novú sériu článkov, názorov, postojov a rozhovorov o tom, čo počas našej prestávky rezonovalo spoločnosťou najviac. Eticko-hodnotové spory o ľudské práva. Alebo inak, kultúrna vojna. Nová téma multikulti.sk.

Ad hominem alebo Je naša spoločnosť pripravená na dialóg o ľudských právach?

V nadácii po vyše roku opäť spúšťame náš webový portál multikulti.sk, v rámci ktorého sme pravidelne pripravovali série článkov o rôznych fenoménoch týkajúcich sa rozmanitosti v našej spoločnosti. V prvej téme znovuoživeného portálu sme sa rozhodli zamerať na udalosti, ktoré asi najviac hýbali Slovenskom v súvislosti s multikultúrnym spolužitím. Dajú sa nazvať trebárs kultúrnou vojnou.

Ľudskoprávna stratégia: aká mala byť a aká je

Bývalého veľvyslanca a ľudskoprávneho experta Kálmána Petőcza sme požiadali, aby nám priblížil zákulisie procesu prípravy a pripomienkovania Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. V článku píše o tom, aké boli prvotné ambície a predstavy o Stratégii a akú podobu ma dokument dnes. Čo mu v dokumente chýba a naopak, čo je navyše vzhľadom na kritériá, aké by mal takýto strešný dokument spĺňať.

Miroslav Lajčák: Ochrana a podpora ľudských práv bude taká ambiciózna, aká bude politická vôľa

Rozprávali sme sa s dvomi hlavnými tvorcami stratégie - podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom a bývalým podpredsedom vlády a poslancom Rudolfom Chmelom. V dvoch rozhovoroch nám obaja odpovedali na rovnaké otázky. Môžete si prečítať ich názory na súčasný stav ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, pôvodné ciele a zámery stratégie, jej súčasnú podobu, ale aj možné budúce scenáre. Takisto hovoria o tom, aká inštitúcia by bola najvhodnejšia a mala agendu ľudských práv zastrešovať alebo o tom, akú podobu by mali mať budúce verejné politiky v tejto oblasti.

Rudolf Chmel: Ľudské práva nemôžu byť otázkou sporu

Rozprávali sme sa s dvomi hlavnými tvorcami stratégie - podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom a bývalým podpredsedom vlády a poslancom Rudolfom Chmelom. V dvoch rozhovoroch nám obaja odpovedali na rovnaké otázky. Môžete si prečítať ich názory na súčasný stav ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, pôvodné ciele a zámery stratégie, jej súčasnú podobu, ale aj možné budúce scenáre. Takisto hovoria o tom, aká inštitúcia by bola najvhodnejšia a mala agendu ľudských práv zastrešovať alebo o tom, akú podobu by mali mať budúce verejné politiky v tejto oblasti.

O čo ide teplému aktivizmu na Slovensku

Aké sú najdôležitejšie úlohy LGBTI aktivizmu v najbližšej dobe? Aké sú východiská a argumenty pri obhajobe práv LGBTI ľudí? Na tieto otázky odpovedá vo svojom texte Martin Macko z iniciatívy Inakosť.

Stratégia ľudských práv z pohľadu hodnotovo-etických tém

Prečo je potrebné v našej spoločnosti udržať status tradičnej rodiny? Prečo je potrebné skôr regulovať sexuálnu výchovu detí než obhajovať práva LGBTI ľudí? O tom píše Renáta Ocilková, členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

„Aby si mohla mať názor, musíš veľa vedieť“: Niekoľko autobiografických selfies

Sú veci verejné ešte stále aj záležitosťou spisovateľov? Ako sa s týmto fenoménom vysporiadala spisovateľka Zuska Kepplova si môžete prečítať v jej literárnej eseji. Zuska nám v nej otvára aj niekoľko svojich osobných momentov, ktoré formovali jej názory na hodnotovo-kultúrne otázky.

Stratégia – vlastný materiál

Oboznámte sa s prioritami a úlohami, tak ako sú formulované v 5. kapitole stratégie. Okrem toho prikladáme aj zoznam príloh, ktoré sa venujú jednotlivým oblastiam ľudských práv a zraniteľným skupinám obyvateľstva.

Pohľady na kultúrno-etický dialóg na Slovensku

Na širšie zmapovanie rozmanitosti názorov v spoločnosti, ktoré sa týkajú "kultúrnej vojny" a jej sprievodných javou a udalostí, sme oslovili niekoľko osobností kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Požiadali sme ich o odpoveď na otázku: V posledných mesiacoch Slovensko „žije“ aj rôznymi kultúrno-etickými spormi. Dúhový pochod a Národný pochod za život. Sused Žubajík v šlabikári. Novela ústavy o ochrane rodiny. Referendum. A tak ďalej. V čom vidíte podstatu tohto hodnotového konfliktu? Čo je podľa Vás potrebné spraviť, aby ľudskoprávne témy viac spájali ako rozdeľovali našu spoločnosť?

Spravodaj

Prázdniny

Anotácia

Aktivita sa zameriava na tú časť multikultúrnej výchovy, ktorá hovorí o dôležitosti poznania samého seba, vlastnej krajiny a kultúry. Od žiakov vyžaduje schopnosť vcítiť sa do úlohy rodičov, ktorí potrebujú vytvoriť program tak, aby by zaujal všetky ich deti. Žiaci budú vyhľadávať atraktívne miesta vo svojom okolí.

Čas

30 minút

Ciele

Žiaci vypracujú prázdninový plán, do ktorého zahrnú obľúbené geografické miesta zo svojho okolia, ako aj svoje obľúbené hry. Táto aktivita im preto pomôže pomenovať miesta a aktivity, ktoré majú vo svojom prirodzenom prostredí najradšej a chceli by s nimi zoznámiť aj potencionálnych cudzincov. Uvedomiť si, že kultúra nie je dedičná, ale nadobúda sa v procese výchovy.

Cieľová skupina:

10-12 rokov

Vzdelávacia oblasť:

Človek a spoločnosť

Postup:

Práca vo dvojiciach (10 min.)

  • Žiakom načrtnete nasledujúcu situáciu: Predstavte si, že ste manželský pár žijúci na Slovensku, na mieste kde v skutočnosti žijete. Vychovávate 3 malé deti a na prázdniny k vám prídu ďalšie 2. Netere, vekom zhodné s Vašimi vlastnými. Ako by ste zariadili deň pre deti, aby spĺňal podmienky relaxu, poznania, fyzickej aktivity aj humoru. Mal by takisto vyhovovať každému dieťaťu. Porozmýšľajte nad konkrétnymi historickými, kultúrnymi a prírodnými pamiatkami vo vašom okolí. Môžete sa inšpirovať aj vlastnými skúsenosťami z prázdnin. Navrhnite konkrétne aktivity.

2. Prezentácia vlastných plánov dní ( 5 min.)

Otázky na reflexiu:

  • Prečo ste vymysleli práve takéto aktivity? Máte tieto činnosti radi aj vy? Dali ste sa inšpirovať vlastnými zážitkami a skúsenosťami?
  • Prečo by ste išli do jaskyne Driny, na Záruby, do lesov Malých Karpát, do Bratislavy, na Devín, na Kamzík, na Bratislvský hrad, na Červený Kameň....?
  • Chceli by ste aby sa deti dozvedeli o histórii, našom pôvode, o prírodných krásach?
  • Išli by ste sa aj niekde kúpať?
  • Čo by ste robili večer? Aké hry by ste sa hrali? Čo by ste jedli?
  • Myslíte si, že by mali deti dobré pocity z prežitého dňa? Myslíte si, že aj ony by v budúcnosti chceli ukázať niekomu ten istý hrad, zaviesť ich v lese na to isté miesto, zahrať sa s niekým tú istú hru, čo ste hrali v tento deň?

Spracoval/Spracovala:

Andrea Belicová- ZŠ s MŠ Smolenice

Ak sa Vám táto aktivita páčila, použili ste ju pri vyučovaní, máte návrhy na jej vylepšenie, či komentár k ťažkostiam pri jej realizácii, napíšte nám o tom sem.
Váš príspevok bude okamžite po jeho prečítaní administrátormi stránky uverejnený na tomto mieste.