Téma mesiaca

Náboženská sloboda

Ako je to na Slovensku so slobodou vierovyznania (a jeho slobodným praktizovaním)? Môže naozaj každý veriť v to, v čo veriť chce, a podľa toho sa aj správať? Zaujíma vás, aké podmienky musí cirkev alebo náboženská spoločnosť splniť, aby sa stala oficiálne uznávanou? Prečo je registrácia pre cirkvi dôležitá? A ako sa na Slovensku „žije“ piatim menšinovým náboženským skupinám?

Ži a nechaj žiť

Multikulti má (už) dve editorky. Obe teda spája jedno: absolútne liberálny postoj k vnímaniu vlastnej, ale i cudzej viery.

Politika voči náboženským menšinám

Akú politiku uplatňuje Slovensko vo vzťahu k náboženským menšinám? Aké sú na Slovensku podmienky pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a aké úskalia z nich aktuálne vyplývajú? Štúdia CVEKU prináša všetky informácie prehľadne, takpovediac „v kocke“.

Ako slobodná je náboženská sloboda na Slovensku?

Odpoveď na túto otázku vo svojom článku hľadajú Elena Gallová Kriglerová a Alena Chudžíková.

Ako sa Slovensko stalo kresťanskou krajinou

Miroslav Tížik je sociológom náboženstva. Jedným z mála. Na spočítanie tých na Slovensku pôsobiacich by stačili prsty jednej ruky (aj s rezervou). A ak slúži publikačná činnosť ako meradlo pracovnej vyťaženosti, potom je vo svojom odbore rozhodne najaktívnejšou akademickou osobnosťou.

Uplatňovanie náboženskej slobody na Slovensku v praxi

Piatim predstaviteľom registrovaných i neregistrovaných cirkví a náboženských spoločností sme položili dve otázky: Aké sú dnešné možnosti praktizovania Vášho vierovyznania na Slovensku? Ako vnímate úlohu štátu v súvislosti s podporou cirkvi, ktorej ste príslušníkom? Tu sú ich odpovede.

Vnímate Slovensko ako kresťanskú krajinu?

Vyjadrite svoj názor v ankete, prípadne ho rozšírte v komentároch.

Aktuality

Všetky aktuality

Spravodaj Rómska verejná politika 3/2012

Vyšlo tretie tohtoročné číslo Spravodaju RVP.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike 4/2012

Čo neviete o aktivitách Medzinárodnej organizácie pre migráciu v minulom štvrťroku?

Menšinová politika na Slovensku v roku 2011

CVEK vydal výročnú správu o menšinových právach na Slovensku.

Jeden svet 2012 v regiónoch

Nestihli ste festival Jeden svet 2012? Nič nie je stratené.

Chcete sa stať dobrovoľníkom?

Ak ste odpovedali áno a zároveň vás láka Gruzínsko alebo Kirigizsko, čítajte ďalej.

Zapojte sa do medzinárodnej kampane Vlajka pre Tibet 2013!

Svoju solidaritu voči Tibetu môžete vyjadriť aj vy a podporiť tak dodržiavanie ľudských práv krajine.

Pozvánka na seminár: Možnosti a trendy vo vzdelávaní o holokauste

Nadácia Milana Šimečku v spolupráci Dokumentačným strediskom holokaustu Vás pozýva na jednodňový seminár pre pedagógov o možnostiach a trendoch vo vzdelávaní o holokauste, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 28.2. 2013 od 9:00 do 14:00 v priestoroch Židovskej náboženskej obce na Panenskej 4 v Bratislave.

Literárna súťaž PULZ V4: Cudzí v mojom meste

Zapojte sa do literárnej súťaže krátkych prozaických textov.

Tolerancia v praxi v kontexte migrácie a slovensko-ukrajinskej hranice

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) vás pozýva na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 12.3. (utorok) v priestoroch Pisztoryho paláca na Štefánikovej 25.

Pozvánka na open space konferenciu Rozmanitá spoločnosť

Nadácia Milana Šimečku vás pozýva na tretiu zo série tohtoročných open space konferencií s názvom Rozmanitá spoločnosť, ktorá sa uskutoční 19.3. (utorok) v priestoroch bratislavského hotela Barónka.

Spravte si výlet do Pezinka na výstavu Fera Guldana

Výstavu pri príležitosti 60. výročia narodenia umelca si môžete pozrieť v Malokarpatskom múzeu v Pezinku od 7. 3. do 27. 5. 2013. Komisárkou výstavy je Mgr. Eva Trilecová, ArtD.

Slovenský vojnový štát a holokaust v kolektívnej pamäti slovenskej spoločnosti

12. marca o 13:00 sa v priestoroch Pisztoryho paláca na Štefánikovej ulici uskutoční tlačová konferencia a verejná prezentácia výsledkov názorov verejnosti na obdobie slovenského vojnového štátu – arizácie, deportácie a holokaust a na rôzne aspekty spomínania na tieto udalosti, ktorý prebiehal v januári. Zameranie a rozsah prieskumu je na Slovensku od roku 1989 unikátom.

Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím

Úrad IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike Vás pozýva na finálnu prezentáciu zistení a výsledkov výskumu o migrácii a násilí v Slovenskej republike, ktorá sa uskutoční 20. marca 2013 o 14:00 hod. v Hoteli Avance Bratislava (Medená 9).

Oravec: Štát patrí obyvateľom, nie národu

Pozrite si komentár Laca Oravca k životu národnostných menšín na Slovensku.

Stretnite sa so švajčiarskym básnikom Klausom Merzom

Dvojjazyčné čítanie s minuloročným lauerátom dvoch významných literárnych cien (Basler Lyrikpreis a Friedrich-Hölderlin-Preis) a známou slovenskou poetkou Milou Haugovou sa uskutoční vo štvrtok 21. marca o 17:00 v budove Goetheho inštitútu na Panenskej 33.

Odtlačky Gisi Fleischmannovej

K2 Production, Atrakt Art, VŠVÚ a Dokumentačné stredisko holokaustu vás pozývajú na vernisáž spojenú s premietaním dokumentárneho filmu Rabínka, ktorá sa koná vo štvrtok 21.3. o 18:00 v budove Pisztoryho paláca.

Hľadáme spoločné riešenia - cyklus workshopov pre mladých politikov a rómskych aktivistov

Do 2. apríla sa ešte môžete prihlásiť na cyklus workshopov pre členov a členky mládežníckych politických organizácií a pre mladých rómskych aktivistov a aktivistky Hľadáme spoločné riešenia, ktorý pripravuje Národný demokratický inštitút v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku. Viac informácií nájdete vo výzve pre zaújemcov nižšie alebo na našom Facebooku.

Poradenské dni One Stop Shop pre migrantov

IOM Bratislava organizuje v priestoroch Mestského úradu v Nitre a Radnice v Trnave poradenské dni One-Stop Shop pre migrantov z krajín mimo EÚ. Migranti budú môcť využiť bezplatné poradenstvo o pobyte a podmienkach zamestnania na Slovensku, ktoré im na jednom mieste poskytnú príslušníci oddelenín cudzineckej polície; pracovníci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny; oddelení štátneho občianstva a matrík a konzultanti z Migračného informačného centra IOM (MIC IOM)

S Kompasitom po Slovensku - séria tréningov

Venujete sa vo svojej práci deťom vo veku 6 – 12 rokov?Zaujímate sa o inovatívne metódy v neformálnom vzdelávaní?Považujete tému ľudských práv za dôležitú pri práci s deťmi a mládežou?Chcete zdieľať svoje skúsenosti s ďalšími mládežníckymi pracovníkmi a pracovníčkami?Zapojte sa do projektu S Kompasitom po Slovensku!

[fjúžn] štartuje!

Začína sa 8. ročník festivalu nových menšín! Budeme radi, ak si ho užijete spolu s nami.

PRÍBEHY O ŽIDOVSKEJ IDENTITE

Dokumentačné stredisko Holokaustu, Židovská náboženská obec v Bratislave a Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR vás pozývajú na prezenáciou knihy Príbehy o židovskej identite (z maďarského originálu Éva Kovács – Júlia Vajda: Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek).

Najabsurdnejšia inštitúcia? Cudzinecká polícia!

Zaujíma Vás, ako to vlastne chodí na cuzdineckej polícii? Článok Lukáša Zajaca o tom podáva zaujímavé svedectvo.

Spravodaj Rómska verejná politika 1/2013

Vyšlo prvé tohtoročné číslo internetového spravodaja Rómska verejná politika, aktuálne na tému sieťovanie. Stiahnuť a prečítať si ho môžete po kliknutí na link.

Relácia Colnica/Celnice o menšinách

Pozrite si diel novej koprodukčnej relácie Colnica alebo Českosloveensko po 20 rokoch. Témou jej tretieho pokračovania sa stali práve národnostné menšiny.

Ponuka práce: Projektový manažér/manažérka a Finančný manažér/manažérka

Nadácia Milana Šimečku hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Projektového manažérka/manažérky v programe Inklúzia a Finančného manažéra/manažérku. Záujemcova môžu svoje životopisy posielať na adresu nms@nadaciams.sk do 15.5.

Odovzdávanie cien MOST 2012

Kto všetko získa cenu mladých a fantastických? Rada mládeže Slovenska vás pozýva na úsmy ročník odovzdávania ocenenia MOST 2012, teda Veselku, na ktorej prestaví mladých ľudí, ktorým nie je jedno, čo sa deje v našej krajine a aké v nej majú mladí možnosti zmysluplne tráviť čas mimo školy či práce. Okrem toho uvidíte zopár návodov, ako byť odvážni a robiť zaujímavé veci. Ako inšpirovať svoje okolie a vytvárať preň krajšie dni.

Nedeľný brunch v SNG: Jedlo a umenie

Nové nedeľné podujatie Brunch v SNG spája to najlepšie – jedlo a umenie. Pohodový čas medzi ránom a popoludním, čas pre rodiny a priateľov, ktorého cieľom je cítiť sa dobre a vychutnávať.

Dolce Vitaj - taliansky festival na Slovensku

Jún sa bude v Bratislave niesť v znamení vskutku letnej talianskej kultúry. Od. 4.6. do 29.6. bude v rôznych lokalitách hlavného mesta prebiehať multižánrováý festival Dolce Vitaj, vďaka ktorému na Slovensko zavíta celý rad talianskych umelcov, remeselníkov a významných osobností.

Druhé pokračovanie Diškurky

Už v utorok 4.6. sa uskutoční druhá Diškurka, pravidelný diskusný formát pod taktovkou Nadácie Milana Šimečku, tentoraz v priestoroch bratislavského Artfora na Kozej ulici. Ester Lomová si do diskusie o podobách chudoby na Slovensku, cestách k nej a vzťahu spoločnosti k chudobným ľuďom pozvala Sergeja Káru z OZ Vagus a Daniela Gerberyho z Katedry sociológie FF UK BA. Podiškurujú si o 18:00.

20. jún - Svetový deň utečencov (aj na Slovensku)

Slovenská humanitárna rada organizuje pri príležitosti Svetového dňa utečencov v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku a holandskou fotografkou Illah Van Oijen veľkú OSLAVU!

Deviate POLSLOVO, tentoraz s Pavlom Vilikovským

Poľský inštitút a TypoDesignSlovakia (TDS) si Vás dovoľujú pozvať na deviaty autorský večer Dušana Juneka s osobnosťami slovenskej kultúry a spoločnosti. Polsovlo s Pavlom Vilikovským sa uskutoční v stredu 19.6. 2013 v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP o 17:00.

Otvorený list spisovateľa Jonasa Hassena Khemiriho švédskej ministerke spravodlivosti

Možno ste pred časom zachytili vyjadrenia švédskej ministerky spravodlivosti Beatrice Ask o rasovom profilovaní, ktoré smrdeli intoleranciou. Významný spisovateľ tunisko-švédskeho pôvodu Jonas Hassen Khemiri jej preto adresoval otvorený list, v ktorom ju vyzýva, aby si zakúsila švédsky rasizmus v jeho koži. Anglický preklad jeho listu uverejnilo internetové literárne periodikum Asymptote, my vám prinášame slovenský preklad jeho listu z pera Júlie Sherwood.

Deň otvorených dverí v Nadácii Milana Šimečku spojený s tretím pokračovaním Diškurky

Nadácia Milana Šimečku opäť otvára dvere svojej kancelárie a pozýva susedov a priateľov na návštevu v utorok 25. júna od 11:00 do 17:00 na Panenskej 4. Príďte na kus reči!

Výstava fotografií utečencov v Nekapri Innart

Ešte do konca júna si v priestore bratislavského Nekapri Innart môžete pozrieť výstavu fotografií utečencov žijúcich na Slovensku, ktoré fotili mladé fotografky, organizovanej pri príležitosti Svetového dňa utečencov.

100 názorov: Boh, cirkev a smrť

Zaujala Vás aktuálna Téma multikulti? Vďaka OZ 100 názorov si môžete vypočuť (a pozrieť) osobnosti športu, politiky, umenia, televízie, biznisu, cirkvi, školstva, zdravotníctva, žurnalistiky a tretieho sektoru, ktoré sa v cykle videí vyjadrujú k cirkvi, Bohu a smrti.

Spravodaj Rómska verejná politika 2/2013

Vyšlo druhé tohtoročné pokračovanie spravodaja Rómska verejná politika. Aktuálne číslo je venované ľuďom pracujúcim s rôznymi komunitami a pre rôzne komunity.

Spravodaj

Amnesty International Slovensko

Vitajte!

Stránka Multikulti.sk vstúpila do druhého roka svojej existencie. Dospieva, pomaly, ale isto rozvážnie, vážnie, plní sa obsahom. Veríme, že ste si to všimli a má to pre vás zmysel.

Vedeli ste, že nás môžete kedykoľvek kontaktovať ?

Naďalej vám prinášame to najpestrejšie zo slovenskej spoločnosti: články o multikulturalizme a multikultúrnom vzdelávaní, slovník, pojmy, odborné materiály o príbuzných témach, odkazy na tematicky zaujímavé stránky či informácie o aktuálnych podujatiach a projektoch.

Multikulti je tu s vami a oceňuje, že aj vy ste s nami. Aj naďalej mapujme fenomén rozmanitosti spoločne.Váš MultiCoolTím.


Štúdie

Všetky štúdie
 • Oral history

  Oral history je kvalitatívna metóda používaná historikmi, etnológmi, sociálnymi antropológmi, sociológmi a ďalšími predstaviteľmi sociálnych...

 • (Ne)viditeľní imigranti - Vietnamci na Slovensku

  Cieľom tohto príspevku je priblížiť život (ne)viditeľnej skupiny imigrantov z Vietnamu na Slovensku, históriu ich migrácie, ich skúsenosti s...

 • Moslimskí migranti v Bratislave

  Vychádzajúc z niekoľkomesačného výskumu, ktorý som uskutočnil v roku 2009, podávam v tomto texte základné charakteristiky moslimských migran...

Vzdelávacie materiály

Všetky vzdelávacie materiály
 • Ako sa písalo kedysi, ako sa píše teraz
  Aktivita využíva rôzne druhy písma ako názornú ukážka toho, ako sa tvorili dejiny, ako sa dorozumievali ľudia v minulosti, a dnes. Poukáže na to, že písmo môže slúžiť ako ozdoba, môže byť súčasťou umeleckého obrazu ale aj na to, že jeho forma hovorí ...
 • Sú ľudia naozaj ako z časopisov?
  Aktivita pracuje s pokrivenými obrazmi skutočností tak, ako nám ich denne predstierajú rôzne módne časopisy. Poukazuje na to, že ľudia nie sú takí akých ich ukazujú médiá, že každý máme svoje charakteristické črty a tak to aj má byť....
 • Multikulti bingo
  Aktivita pomôže žiakom hravou formou priradiť tradície k rôznym národnostiam, a dopomôže im k zapamätaniu si ich charakteristických čŕt....
 • Sú iní zvláštni?
  Aktivita reflektuje beletristické texty a zameriava sa tak na informácie získané z individuálneho čítania. Žiaci uvažujú nad tým, nakoľko je ich život podobný životu postáv z literatúry a nakoľko ich odlišnosť závisí na odlišnosti kultúr v ktorých vy...

Pojmy

Všetky pojmy
 • Národ
  V tomto texte priblížim význam pojmu národ. Vysvetlím, akým spôsobom sa používal v rôznych historických obdobiach a ako sa používa dnes. Ďalej stručne opíšem základné teórie vzniku národov a ukážem, ako sa pojem národ zamieňa s pojmami štát a etnická...
 • Minorita
  Minoritu definujeme ako skupinu ľudí, ktorá je oproti väčšinovej spoločnosti v početnej nevýhode. V užšom zmysle slova ide o skupinu ľudí, ktorá sa od väčšinovej spoločnosti odlišuje určitými kultúrnymi, fyzickými, ekonomickými znakmi alebo spôsobom ...
 • Utečenci
  Príspevok sa zaoberá problematikou utečencov, opisuje možnosti udelenia azylu na území SR ako aj iných foriem ochrany. Informuje o hlavných problémoch žiadateľov o azyl vyplývajúcich z ich špecifického postavenia a života v utečeneckých táboroch....
 • Diverzita
  Príspevok sa zaoberá problematikou kultúrnej a sociálnej diverzity v spoločnosti. Zameriava sa na teoretické prístupy k štúdiu a požívanie termínu diverzita. Cieľom je sledovať, ako sa diverzita v súčasnosti chápe: buď ako zdroj príležitostí a prostr...
 • Identita
  Pojem „identita“ je od šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia jednou z kľúčových analytických kategórií viacerých sociálno-vedných disciplín. Napriek nespočetnému množstvu publikovaných monografií a odborných štúdií do dnešného dňa neexistuje konse...

Táto webstránka bola spustená v roku 2010 s finančnou podporou SlovakAid a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru,
Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorých sprostredkovateľom bola Nadácia otvorenej spoločnosti.
Za podporu ďakujeme aj Európskemu fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín,
Ministerstvu kultúry SR a Úradu vlády SR (program Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd).
Za obsah stránky zodpovedá výlučne Nadácia Milana Šimečku.
urad-vlady ministerstvo-kultury.jpg norway-grants eea-grants OSF SlovakAid EU