Téma mesiaca

Kultúrna vojna?

Po roku sme späť a prinášame Vám novú sériu článkov, názorov, postojov a rozhovorov o tom, čo počas našej prestávky rezonovalo spoločnosťou najviac. Eticko-hodnotové spory o ľudské práva. Alebo inak, kultúrna vojna. Nová téma multikulti.sk.

Ad hominem alebo Je naša spoločnosť pripravená na dialóg o ľudských právach?

V nadácii po vyše roku opäť spúšťame náš webový portál multikulti.sk, v rámci ktorého sme pravidelne pripravovali série článkov o rôznych fenoménoch týkajúcich sa rozmanitosti v našej spoločnosti. V prvej téme znovuoživeného portálu sme sa rozhodli zamerať na udalosti, ktoré asi najviac hýbali Slovenskom v súvislosti s multikultúrnym spolužitím. Dajú sa nazvať trebárs kultúrnou vojnou.

Ľudskoprávna stratégia: aká mala byť a aká je

Bývalého veľvyslanca a ľudskoprávneho experta Kálmána Petőcza sme požiadali, aby nám priblížil zákulisie procesu prípravy a pripomienkovania Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. V článku píše o tom, aké boli prvotné ambície a predstavy o Stratégii a akú podobu ma dokument dnes. Čo mu v dokumente chýba a naopak, čo je navyše vzhľadom na kritériá, aké by mal takýto strešný dokument spĺňať.

Miroslav Lajčák: Ochrana a podpora ľudských práv bude taká ambiciózna, aká bude politická vôľa

Rozprávali sme sa s dvomi hlavnými tvorcami stratégie - podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom a bývalým podpredsedom vlády a poslancom Rudolfom Chmelom. V dvoch rozhovoroch nám obaja odpovedali na rovnaké otázky. Môžete si prečítať ich názory na súčasný stav ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, pôvodné ciele a zámery stratégie, jej súčasnú podobu, ale aj možné budúce scenáre. Takisto hovoria o tom, aká inštitúcia by bola najvhodnejšia a mala agendu ľudských práv zastrešovať alebo o tom, akú podobu by mali mať budúce verejné politiky v tejto oblasti.

Rudolf Chmel: Ľudské práva nemôžu byť otázkou sporu

Rozprávali sme sa s dvomi hlavnými tvorcami stratégie - podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom a bývalým podpredsedom vlády a poslancom Rudolfom Chmelom. V dvoch rozhovoroch nám obaja odpovedali na rovnaké otázky. Môžete si prečítať ich názory na súčasný stav ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, pôvodné ciele a zámery stratégie, jej súčasnú podobu, ale aj možné budúce scenáre. Takisto hovoria o tom, aká inštitúcia by bola najvhodnejšia a mala agendu ľudských práv zastrešovať alebo o tom, akú podobu by mali mať budúce verejné politiky v tejto oblasti.

O čo ide teplému aktivizmu na Slovensku

Aké sú najdôležitejšie úlohy LGBTI aktivizmu v najbližšej dobe? Aké sú východiská a argumenty pri obhajobe práv LGBTI ľudí? Na tieto otázky odpovedá vo svojom texte Martin Macko z iniciatívy Inakosť.

Stratégia ľudských práv z pohľadu hodnotovo-etických tém

Prečo je potrebné v našej spoločnosti udržať status tradičnej rodiny? Prečo je potrebné skôr regulovať sexuálnu výchovu detí než obhajovať práva LGBTI ľudí? O tom píše Renáta Ocilková, členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

„Aby si mohla mať názor, musíš veľa vedieť“: Niekoľko autobiografických selfies

Sú veci verejné ešte stále aj záležitosťou spisovateľov? Ako sa s týmto fenoménom vysporiadala spisovateľka Zuska Kepplova si môžete prečítať v jej literárnej eseji. Zuska nám v nej otvára aj niekoľko svojich osobných momentov, ktoré formovali jej názory na hodnotovo-kultúrne otázky.

Stratégia – vlastný materiál

Oboznámte sa s prioritami a úlohami, tak ako sú formulované v 5. kapitole stratégie. Okrem toho prikladáme aj zoznam príloh, ktoré sa venujú jednotlivým oblastiam ľudských práv a zraniteľným skupinám obyvateľstva.

Pohľady na kultúrno-etický dialóg na Slovensku

Na širšie zmapovanie rozmanitosti názorov v spoločnosti, ktoré sa týkajú "kultúrnej vojny" a jej sprievodných javou a udalostí, sme oslovili niekoľko osobností kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Požiadali sme ich o odpoveď na otázku: V posledných mesiacoch Slovensko „žije“ aj rôznymi kultúrno-etickými spormi. Dúhový pochod a Národný pochod za život. Sused Žubajík v šlabikári. Novela ústavy o ochrane rodiny. Referendum. A tak ďalej. V čom vidíte podstatu tohto hodnotového konfliktu? Čo je podľa Vás potrebné spraviť, aby ľudskoprávne témy viac spájali ako rozdeľovali našu spoločnosť?

Aktuality

Všetky aktuality

Spravodaj Rómska verejná politika 3/2012

Vyšlo tretie tohtoročné číslo Spravodaju RVP.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike 4/2012

Čo neviete o aktivitách Medzinárodnej organizácie pre migráciu v minulom štvrťroku?

Menšinová politika na Slovensku v roku 2011

CVEK vydal výročnú správu o menšinových právach na Slovensku.

Jeden svet 2012 v regiónoch

Nestihli ste festival Jeden svet 2012? Nič nie je stratené.

Chcete sa stať dobrovoľníkom?

Ak ste odpovedali áno a zároveň vás láka Gruzínsko alebo Kirigizsko, čítajte ďalej.

Zapojte sa do medzinárodnej kampane Vlajka pre Tibet 2013!

Svoju solidaritu voči Tibetu môžete vyjadriť aj vy a podporiť tak dodržiavanie ľudských práv krajine.

Pozvánka na seminár: Možnosti a trendy vo vzdelávaní o holokauste

Nadácia Milana Šimečku v spolupráci Dokumentačným strediskom holokaustu Vás pozýva na jednodňový seminár pre pedagógov o možnostiach a trendoch vo vzdelávaní o holokauste, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 28.2. 2013 od 9:00 do 14:00 v priestoroch Židovskej náboženskej obce na Panenskej 4 v Bratislave.

Literárna súťaž PULZ V4: Cudzí v mojom meste

Zapojte sa do literárnej súťaže krátkych prozaických textov.

Tolerancia v praxi v kontexte migrácie a slovensko-ukrajinskej hranice

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) vás pozýva na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 12.3. (utorok) v priestoroch Pisztoryho paláca na Štefánikovej 25.

Pozvánka na open space konferenciu Rozmanitá spoločnosť

Nadácia Milana Šimečku vás pozýva na tretiu zo série tohtoročných open space konferencií s názvom Rozmanitá spoločnosť, ktorá sa uskutoční 19.3. (utorok) v priestoroch bratislavského hotela Barónka.

Spravte si výlet do Pezinka na výstavu Fera Guldana

Výstavu pri príležitosti 60. výročia narodenia umelca si môžete pozrieť v Malokarpatskom múzeu v Pezinku od 7. 3. do 27. 5. 2013. Komisárkou výstavy je Mgr. Eva Trilecová, ArtD.

Slovenský vojnový štát a holokaust v kolektívnej pamäti slovenskej spoločnosti

12. marca o 13:00 sa v priestoroch Pisztoryho paláca na Štefánikovej ulici uskutoční tlačová konferencia a verejná prezentácia výsledkov názorov verejnosti na obdobie slovenského vojnového štátu – arizácie, deportácie a holokaust a na rôzne aspekty spomínania na tieto udalosti, ktorý prebiehal v januári. Zameranie a rozsah prieskumu je na Slovensku od roku 1989 unikátom.

Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím

Úrad IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike Vás pozýva na finálnu prezentáciu zistení a výsledkov výskumu o migrácii a násilí v Slovenskej republike, ktorá sa uskutoční 20. marca 2013 o 14:00 hod. v Hoteli Avance Bratislava (Medená 9).

Oravec: Štát patrí obyvateľom, nie národu

Pozrite si komentár Laca Oravca k životu národnostných menšín na Slovensku.

Stretnite sa so švajčiarskym básnikom Klausom Merzom

Dvojjazyčné čítanie s minuloročným lauerátom dvoch významných literárnych cien (Basler Lyrikpreis a Friedrich-Hölderlin-Preis) a známou slovenskou poetkou Milou Haugovou sa uskutoční vo štvrtok 21. marca o 17:00 v budove Goetheho inštitútu na Panenskej 33.

Odtlačky Gisi Fleischmannovej

K2 Production, Atrakt Art, VŠVÚ a Dokumentačné stredisko holokaustu vás pozývajú na vernisáž spojenú s premietaním dokumentárneho filmu Rabínka, ktorá sa koná vo štvrtok 21.3. o 18:00 v budove Pisztoryho paláca.

Hľadáme spoločné riešenia - cyklus workshopov pre mladých politikov a rómskych aktivistov

Do 2. apríla sa ešte môžete prihlásiť na cyklus workshopov pre členov a členky mládežníckych politických organizácií a pre mladých rómskych aktivistov a aktivistky Hľadáme spoločné riešenia, ktorý pripravuje Národný demokratický inštitút v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku. Viac informácií nájdete vo výzve pre zaújemcov nižšie alebo na našom Facebooku.

Poradenské dni One Stop Shop pre migrantov

IOM Bratislava organizuje v priestoroch Mestského úradu v Nitre a Radnice v Trnave poradenské dni One-Stop Shop pre migrantov z krajín mimo EÚ. Migranti budú môcť využiť bezplatné poradenstvo o pobyte a podmienkach zamestnania na Slovensku, ktoré im na jednom mieste poskytnú príslušníci oddelenín cudzineckej polície; pracovníci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny; oddelení štátneho občianstva a matrík a konzultanti z Migračného informačného centra IOM (MIC IOM)

S Kompasitom po Slovensku - séria tréningov

Venujete sa vo svojej práci deťom vo veku 6 – 12 rokov?Zaujímate sa o inovatívne metódy v neformálnom vzdelávaní?Považujete tému ľudských práv za dôležitú pri práci s deťmi a mládežou?Chcete zdieľať svoje skúsenosti s ďalšími mládežníckymi pracovníkmi a pracovníčkami?Zapojte sa do projektu S Kompasitom po Slovensku!

[fjúžn] štartuje!

Začína sa 8. ročník festivalu nových menšín! Budeme radi, ak si ho užijete spolu s nami.

PRÍBEHY O ŽIDOVSKEJ IDENTITE

Dokumentačné stredisko Holokaustu, Židovská náboženská obec v Bratislave a Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR vás pozývajú na prezenáciou knihy Príbehy o židovskej identite (z maďarského originálu Éva Kovács – Júlia Vajda: Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek).

Najabsurdnejšia inštitúcia? Cudzinecká polícia!

Zaujíma Vás, ako to vlastne chodí na cuzdineckej polícii? Článok Lukáša Zajaca o tom podáva zaujímavé svedectvo.

Spravodaj Rómska verejná politika 1/2013

Vyšlo prvé tohtoročné číslo internetového spravodaja Rómska verejná politika, aktuálne na tému sieťovanie. Stiahnuť a prečítať si ho môžete po kliknutí na link.

Relácia Colnica/Celnice o menšinách

Pozrite si diel novej koprodukčnej relácie Colnica alebo Českosloveensko po 20 rokoch. Témou jej tretieho pokračovania sa stali práve národnostné menšiny.

Ponuka práce: Projektový manažér/manažérka a Finančný manažér/manažérka

Nadácia Milana Šimečku hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Projektového manažérka/manažérky v programe Inklúzia a Finančného manažéra/manažérku. Záujemcova môžu svoje životopisy posielať na adresu nms@nadaciams.sk do 15.5.

Odovzdávanie cien MOST 2012

Kto všetko získa cenu mladých a fantastických? Rada mládeže Slovenska vás pozýva na úsmy ročník odovzdávania ocenenia MOST 2012, teda Veselku, na ktorej prestaví mladých ľudí, ktorým nie je jedno, čo sa deje v našej krajine a aké v nej majú mladí možnosti zmysluplne tráviť čas mimo školy či práce. Okrem toho uvidíte zopár návodov, ako byť odvážni a robiť zaujímavé veci. Ako inšpirovať svoje okolie a vytvárať preň krajšie dni.

Nedeľný brunch v SNG: Jedlo a umenie

Nové nedeľné podujatie Brunch v SNG spája to najlepšie – jedlo a umenie. Pohodový čas medzi ránom a popoludním, čas pre rodiny a priateľov, ktorého cieľom je cítiť sa dobre a vychutnávať.

Dolce Vitaj - taliansky festival na Slovensku

Jún sa bude v Bratislave niesť v znamení vskutku letnej talianskej kultúry. Od. 4.6. do 29.6. bude v rôznych lokalitách hlavného mesta prebiehať multižánrováý festival Dolce Vitaj, vďaka ktorému na Slovensko zavíta celý rad talianskych umelcov, remeselníkov a významných osobností.

Druhé pokračovanie Diškurky

Už v utorok 4.6. sa uskutoční druhá Diškurka, pravidelný diskusný formát pod taktovkou Nadácie Milana Šimečku, tentoraz v priestoroch bratislavského Artfora na Kozej ulici. Ester Lomová si do diskusie o podobách chudoby na Slovensku, cestách k nej a vzťahu spoločnosti k chudobným ľuďom pozvala Sergeja Káru z OZ Vagus a Daniela Gerberyho z Katedry sociológie FF UK BA. Podiškurujú si o 18:00.

20. jún - Svetový deň utečencov (aj na Slovensku)

Slovenská humanitárna rada organizuje pri príležitosti Svetového dňa utečencov v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku a holandskou fotografkou Illah Van Oijen veľkú OSLAVU!

Deviate POLSLOVO, tentoraz s Pavlom Vilikovským

Poľský inštitút a TypoDesignSlovakia (TDS) si Vás dovoľujú pozvať na deviaty autorský večer Dušana Juneka s osobnosťami slovenskej kultúry a spoločnosti. Polsovlo s Pavlom Vilikovským sa uskutoční v stredu 19.6. 2013 v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP o 17:00.

Otvorený list spisovateľa Jonasa Hassena Khemiriho švédskej ministerke spravodlivosti

Možno ste pred časom zachytili vyjadrenia švédskej ministerky spravodlivosti Beatrice Ask o rasovom profilovaní, ktoré smrdeli intoleranciou. Významný spisovateľ tunisko-švédskeho pôvodu Jonas Hassen Khemiri jej preto adresoval otvorený list, v ktorom ju vyzýva, aby si zakúsila švédsky rasizmus v jeho koži. Anglický preklad jeho listu uverejnilo internetové literárne periodikum Asymptote, my vám prinášame slovenský preklad jeho listu z pera Júlie Sherwood.

Deň otvorených dverí v Nadácii Milana Šimečku spojený s tretím pokračovaním Diškurky

Nadácia Milana Šimečku opäť otvára dvere svojej kancelárie a pozýva susedov a priateľov na návštevu v utorok 25. júna od 11:00 do 17:00 na Panenskej 4. Príďte na kus reči!

Výstava fotografií utečencov v Nekapri Innart

Ešte do konca júna si v priestore bratislavského Nekapri Innart môžete pozrieť výstavu fotografií utečencov žijúcich na Slovensku, ktoré fotili mladé fotografky, organizovanej pri príležitosti Svetového dňa utečencov.

100 názorov: Boh, cirkev a smrť

Zaujala Vás aktuálna Téma multikulti? Vďaka OZ 100 názorov si môžete vypočuť (a pozrieť) osobnosti športu, politiky, umenia, televízie, biznisu, cirkvi, školstva, zdravotníctva, žurnalistiky a tretieho sektoru, ktoré sa v cykle videí vyjadrujú k cirkvi, Bohu a smrti.

Spravodaj Rómska verejná politika 2/2013

Vyšlo druhé tohtoročné pokračovanie spravodaja Rómska verejná politika. Aktuálne číslo je venované ľuďom pracujúcim s rôznymi komunitami a pre rôzne komunity.

Spravodaj

Vitajte!

Stránka Multikulti.sk vstúpila do druhého roka svojej existencie. Dospieva, pomaly, ale isto rozvážnie, vážnie, plní sa obsahom. Veríme, že ste si to všimli a má to pre vás zmysel.

Vedeli ste, že nás môžete kedykoľvek kontaktovať ?

Naďalej vám prinášame to najpestrejšie zo slovenskej spoločnosti: články o multikulturalizme a multikultúrnom vzdelávaní, slovník, pojmy, odborné materiály o príbuzných témach, odkazy na tematicky zaujímavé stránky či informácie o aktuálnych podujatiach a projektoch.

Multikulti je tu s vami a oceňuje, že aj vy ste s nami. Aj naďalej mapujme fenomén rozmanitosti spoločne.Váš MultiCoolTím.


Štúdie

Všetky štúdie
 • Oral history

  Oral history je kvalitatívna metóda používaná historikmi, etnológmi, sociálnymi antropológmi, sociológmi a ďalšími predstaviteľmi sociálnych...

 • (Ne)viditeľní imigranti - Vietnamci na Slovensku

  Cieľom tohto príspevku je priblížiť život (ne)viditeľnej skupiny imigrantov z Vietnamu na Slovensku, históriu ich migrácie, ich skúsenosti s...

 • Slováci z Bulharska v Trnave

  Cieľom môjho príspevku je predstaviť výsledky môjho terénneho výskumu, ktorý som uskutočnila v rôznych intervaloch od novembra 2005 do febru...

Vzdelávacie materiály

Všetky vzdelávacie materiály
 • Ako sa písalo kedysi, ako sa píše teraz
  Aktivita využíva rôzne druhy písma ako názornú ukážka toho, ako sa tvorili dejiny, ako sa dorozumievali ľudia v minulosti, a dnes. Poukáže na to, že písmo môže slúžiť ako ozdoba, môže byť súčasťou umeleckého obrazu ale aj na to, že jeho forma hovorí ...
 • Historické otázniky
  Aktivita využíva historické texty od rôznych autorov a žiakov vedie ku vnímavému čítaniu, kritickému mysleniu a následne k tomu, aby vedeli svoje poznatky a názory obhájiť pred ostanými spolužiakmi....
 • Multikulti bingo
  Aktivita pomôže žiakom hravou formou priradiť tradície k rôznym národnostiam, a dopomôže im k zapamätaniu si ich charakteristických čŕt....
 • Vieš ich od seba odlíšiť?
  Aktivita sa venuje hľadaniu rozdielnych, a spoločných znakov kultúr a subkultúr. Poskytuje názorné obrázky, ale aj výklad učiteľa a to za použitia informačných technológií, čo zvyšuje jej príťažlivosť....

Pojmy

Všetky pojmy
 • Národ
  V tomto texte priblížim význam pojmu národ. Vysvetlím, akým spôsobom sa používal v rôznych historických obdobiach a ako sa používa dnes. Ďalej stručne opíšem základné teórie vzniku národov a ukážem, ako sa pojem národ zamieňa s pojmami štát a etnická...
 • Minorita
  Minoritu definujeme ako skupinu ľudí, ktorá je oproti väčšinovej spoločnosti v početnej nevýhode. V užšom zmysle slova ide o skupinu ľudí, ktorá sa od väčšinovej spoločnosti odlišuje určitými kultúrnymi, fyzickými, ekonomickými znakmi alebo spôsobom ...
 • Utečenci
  Príspevok sa zaoberá problematikou utečencov, opisuje možnosti udelenia azylu na území SR ako aj iných foriem ochrany. Informuje o hlavných problémoch žiadateľov o azyl vyplývajúcich z ich špecifického postavenia a života v utečeneckých táboroch....
 • Diverzita
  Príspevok sa zaoberá problematikou kultúrnej a sociálnej diverzity v spoločnosti. Zameriava sa na teoretické prístupy k štúdiu a požívanie termínu diverzita. Cieľom je sledovať, ako sa diverzita v súčasnosti chápe: buď ako zdroj príležitostí a prostr...
 • Identita
  Pojem „identita“ je od šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia jednou z kľúčových analytických kategórií viacerých sociálno-vedných disciplín. Napriek nespočetnému množstvu publikovaných monografií a odborných štúdií do dnešného dňa neexistuje konse...

Táto webstránka bola spustená v roku 2010 s finančnou podporou SlovakAid a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru,
Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorých sprostredkovateľom bola Nadácia otvorenej spoločnosti.
Za podporu ďakujeme aj Európskemu fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín,
Ministerstvu kultúry SR a Úradu vlády SR (program Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd).
Za obsah stránky zodpovedá výlučne Nadácia Milana Šimečku.
urad-vlady ministerstvo-kultury.jpg norway-grants eea-grants OSF SlovakAid EU