Téma mesiaca

Náboženská sloboda

Ako je to na Slovensku so slobodou vierovyznania (a jeho slobodným praktizovaním)? Môže naozaj každý veriť v to, v čo veriť chce, a podľa toho sa aj správať? Zaujíma vás, aké podmienky musí cirkev alebo náboženská spoločnosť splniť, aby sa stala oficiálne uznávanou? Prečo je registrácia pre cirkvi dôležitá? A ako sa na Slovensku „žije“ piatim menšinovým náboženským skupinám?

Ži a nechaj žiť

Multikulti má (už) dve editorky. Obe teda spája jedno: absolútne liberálny postoj k vnímaniu vlastnej, ale i cudzej viery.

Politika voči náboženským menšinám

Akú politiku uplatňuje Slovensko vo vzťahu k náboženským menšinám? Aké sú na Slovensku podmienky pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a aké úskalia z nich aktuálne vyplývajú? Štúdia CVEKU prináša všetky informácie prehľadne, takpovediac „v kocke“.

Ako slobodná je náboženská sloboda na Slovensku?

Odpoveď na túto otázku vo svojom článku hľadajú Elena Gallová Kriglerová a Alena Chudžíková.

Ako sa Slovensko stalo kresťanskou krajinou

Miroslav Tížik je sociológom náboženstva. Jedným z mála. Na spočítanie tých na Slovensku pôsobiacich by stačili prsty jednej ruky (aj s rezervou). A ak slúži publikačná činnosť ako meradlo pracovnej vyťaženosti, potom je vo svojom odbore rozhodne najaktívnejšou akademickou osobnosťou.

Uplatňovanie náboženskej slobody na Slovensku v praxi

Piatim predstaviteľom registrovaných i neregistrovaných cirkví a náboženských spoločností sme položili dve otázky: Aké sú dnešné možnosti praktizovania Vášho vierovyznania na Slovensku? Ako vnímate úlohu štátu v súvislosti s podporou cirkvi, ktorej ste príslušníkom? Tu sú ich odpovede.

Vnímate Slovensko ako kresťanskú krajinu?

Vyjadrite svoj názor v ankete, prípadne ho rozšírte v komentároch.

Spravodaj

Svetový deň utečencov 2012

V roku 2000 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN dvadsiaty jún za Svetový deň utečencov (World Refugee Day). Od tohto roku oslavujeme Svetový deň utečencov na celom svete a pripomíname si odvahu a silu všetkých utečencov.

http://www.facebook.com/events/384484601608468/


Oslavy sa konajú vo viac ako sto krajinách sveta. Tento dátum bol vybraný podľa Afrického dňa utečencov a následne bol na celom svete zjednotený. Hlavným zmyslom Dňa utečencov je poukázať na životné podmienky a problémy utečencov, a vzbudiť povedomie spoločnosti o týchto problémoch. Pri príležitosti tohto dňa sa uskutočňujú odborné a kultúrne podujatia, konferencie, programy pre rodiny a deti. Najnaliehavejšou potrebou utečencov v strednej Európe je, aby sa im dostalo ochrany, ktorú im nemôže poskytnúť ich domovský štát.

Spoznávanie osudov odvážnych cudzincov, ktorí nedobrovoľne odišli zo svojich rodných krajín. Ľudí ktorí sú nútení opúšťať svoje rodiny z dôvodu zlej politickej situácie, prenasledovania, či dokonca vojny.

Oslavu Svetového dňa utečencov organizuje Slovenská humanitná rada v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku a fotografkou Illah Van Oijen. Akcie sa zúčastnia aj zástupcovia Migračného úradu MV SR a UNHCR – Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov na Slovensku.

Pozvánku na akciu nájdete na Facebooku.Program

17.00 vystúpenie multižánrovej hudobnej formácie La3no Cubano

17.15 oficiálne otvorenie akcie, príhovor organizátora a ľudí zapojených do utečeneckej problematiky

17.40 pokračovanie koncertu a následne Dáždnikový pochod Umbrella march , medzinárodná iniciatíva do ktorej sa na Slovensku zapájame vôbec po prvý krát

18.30 tanečné vystúpenie utečencov z pobytového tábora v Rohovciach a otvorenie výstavy fotografií Zo života utečencov , pripravenej pod vedením Illah Van Oijen

19.30 Transglobal Refugee Crew, vystúpenie špeciálnej hudobno–tanečnej formácie utečencov z tábora v Rohovciach: afgánsky swing a tanečné rytmy z Konga


Ochutnávka jedál z národných kuchýň a prezentácia ručných prác utečencov počas celej akcie.Slovenská humanitná rada pôsobí na Slovensku od roku 1990. Je národným dobrovoľníckom centrom humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a poskytujúcich pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí.

Do „Umbrella March“ sa tohto roku po prvý krát zapojíme aj my na Slovensku. Dáždnik symbolizuje zodpovednú ochranu utečencov. Tisíce ľudí v celej Európe majú každoročne v tento deň možnosť vyjadriť svoju osobnú podporu týmto ľuďom.Napíšte nám sem svoj komentár, či príspevok do diskusie, a my ho zverejníme okamžite po prečítaní administrátormi stránky na tomto mieste.