Téma mesiaca

Kultúrna vojna?

Po roku sme späť a prinášame Vám novú sériu článkov, názorov, postojov a rozhovorov o tom, čo počas našej prestávky rezonovalo spoločnosťou najviac. Eticko-hodnotové spory o ľudské práva. Alebo inak, kultúrna vojna. Nová téma multikulti.sk.

Ad hominem alebo Je naša spoločnosť pripravená na dialóg o ľudských právach?

V nadácii po vyše roku opäť spúšťame náš webový portál multikulti.sk, v rámci ktorého sme pravidelne pripravovali série článkov o rôznych fenoménoch týkajúcich sa rozmanitosti v našej spoločnosti. V prvej téme znovuoživeného portálu sme sa rozhodli zamerať na udalosti, ktoré asi najviac hýbali Slovenskom v súvislosti s multikultúrnym spolužitím. Dajú sa nazvať trebárs kultúrnou vojnou.

Ľudskoprávna stratégia: aká mala byť a aká je

Bývalého veľvyslanca a ľudskoprávneho experta Kálmána Petőcza sme požiadali, aby nám priblížil zákulisie procesu prípravy a pripomienkovania Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. V článku píše o tom, aké boli prvotné ambície a predstavy o Stratégii a akú podobu ma dokument dnes. Čo mu v dokumente chýba a naopak, čo je navyše vzhľadom na kritériá, aké by mal takýto strešný dokument spĺňať.

Miroslav Lajčák: Ochrana a podpora ľudských práv bude taká ambiciózna, aká bude politická vôľa

Rozprávali sme sa s dvomi hlavnými tvorcami stratégie - podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom a bývalým podpredsedom vlády a poslancom Rudolfom Chmelom. V dvoch rozhovoroch nám obaja odpovedali na rovnaké otázky. Môžete si prečítať ich názory na súčasný stav ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, pôvodné ciele a zámery stratégie, jej súčasnú podobu, ale aj možné budúce scenáre. Takisto hovoria o tom, aká inštitúcia by bola najvhodnejšia a mala agendu ľudských práv zastrešovať alebo o tom, akú podobu by mali mať budúce verejné politiky v tejto oblasti.

Rudolf Chmel: Ľudské práva nemôžu byť otázkou sporu

Rozprávali sme sa s dvomi hlavnými tvorcami stratégie - podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom a bývalým podpredsedom vlády a poslancom Rudolfom Chmelom. V dvoch rozhovoroch nám obaja odpovedali na rovnaké otázky. Môžete si prečítať ich názory na súčasný stav ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, pôvodné ciele a zámery stratégie, jej súčasnú podobu, ale aj možné budúce scenáre. Takisto hovoria o tom, aká inštitúcia by bola najvhodnejšia a mala agendu ľudských práv zastrešovať alebo o tom, akú podobu by mali mať budúce verejné politiky v tejto oblasti.

O čo ide teplému aktivizmu na Slovensku

Aké sú najdôležitejšie úlohy LGBTI aktivizmu v najbližšej dobe? Aké sú východiská a argumenty pri obhajobe práv LGBTI ľudí? Na tieto otázky odpovedá vo svojom texte Martin Macko z iniciatívy Inakosť.

Stratégia ľudských práv z pohľadu hodnotovo-etických tém

Prečo je potrebné v našej spoločnosti udržať status tradičnej rodiny? Prečo je potrebné skôr regulovať sexuálnu výchovu detí než obhajovať práva LGBTI ľudí? O tom píše Renáta Ocilková, členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

„Aby si mohla mať názor, musíš veľa vedieť“: Niekoľko autobiografických selfies

Sú veci verejné ešte stále aj záležitosťou spisovateľov? Ako sa s týmto fenoménom vysporiadala spisovateľka Zuska Kepplova si môžete prečítať v jej literárnej eseji. Zuska nám v nej otvára aj niekoľko svojich osobných momentov, ktoré formovali jej názory na hodnotovo-kultúrne otázky.

Stratégia – vlastný materiál

Oboznámte sa s prioritami a úlohami, tak ako sú formulované v 5. kapitole stratégie. Okrem toho prikladáme aj zoznam príloh, ktoré sa venujú jednotlivým oblastiam ľudských práv a zraniteľným skupinám obyvateľstva.

Pohľady na kultúrno-etický dialóg na Slovensku

Na širšie zmapovanie rozmanitosti názorov v spoločnosti, ktoré sa týkajú "kultúrnej vojny" a jej sprievodných javou a udalostí, sme oslovili niekoľko osobností kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Požiadali sme ich o odpoveď na otázku: V posledných mesiacoch Slovensko „žije“ aj rôznymi kultúrno-etickými spormi. Dúhový pochod a Národný pochod za život. Sused Žubajík v šlabikári. Novela ústavy o ochrane rodiny. Referendum. A tak ďalej. V čom vidíte podstatu tohto hodnotového konfliktu? Čo je podľa Vás potrebné spraviť, aby ľudskoprávne témy viac spájali ako rozdeľovali našu spoločnosť?

Spravodaj

Svetový deň utečencov 2012

V roku 2000 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN dvadsiaty jún za Svetový deň utečencov (World Refugee Day). Od tohto roku oslavujeme Svetový deň utečencov na celom svete a pripomíname si odvahu a silu všetkých utečencov.

http://www.facebook.com/events/384484601608468/


Oslavy sa konajú vo viac ako sto krajinách sveta. Tento dátum bol vybraný podľa Afrického dňa utečencov a následne bol na celom svete zjednotený. Hlavným zmyslom Dňa utečencov je poukázať na životné podmienky a problémy utečencov, a vzbudiť povedomie spoločnosti o týchto problémoch. Pri príležitosti tohto dňa sa uskutočňujú odborné a kultúrne podujatia, konferencie, programy pre rodiny a deti. Najnaliehavejšou potrebou utečencov v strednej Európe je, aby sa im dostalo ochrany, ktorú im nemôže poskytnúť ich domovský štát.

Spoznávanie osudov odvážnych cudzincov, ktorí nedobrovoľne odišli zo svojich rodných krajín. Ľudí ktorí sú nútení opúšťať svoje rodiny z dôvodu zlej politickej situácie, prenasledovania, či dokonca vojny.

Oslavu Svetového dňa utečencov organizuje Slovenská humanitná rada v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku a fotografkou Illah Van Oijen. Akcie sa zúčastnia aj zástupcovia Migračného úradu MV SR a UNHCR – Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov na Slovensku.

Pozvánku na akciu nájdete na Facebooku.Program

17.00 vystúpenie multižánrovej hudobnej formácie La3no Cubano

17.15 oficiálne otvorenie akcie, príhovor organizátora a ľudí zapojených do utečeneckej problematiky

17.40 pokračovanie koncertu a následne Dáždnikový pochod Umbrella march , medzinárodná iniciatíva do ktorej sa na Slovensku zapájame vôbec po prvý krát

18.30 tanečné vystúpenie utečencov z pobytového tábora v Rohovciach a otvorenie výstavy fotografií Zo života utečencov , pripravenej pod vedením Illah Van Oijen

19.30 Transglobal Refugee Crew, vystúpenie špeciálnej hudobno–tanečnej formácie utečencov z tábora v Rohovciach: afgánsky swing a tanečné rytmy z Konga


Ochutnávka jedál z národných kuchýň a prezentácia ručných prác utečencov počas celej akcie.Slovenská humanitná rada pôsobí na Slovensku od roku 1990. Je národným dobrovoľníckom centrom humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a poskytujúcich pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí.

Do „Umbrella March“ sa tohto roku po prvý krát zapojíme aj my na Slovensku. Dáždnik symbolizuje zodpovednú ochranu utečencov. Tisíce ľudí v celej Európe majú každoročne v tento deň možnosť vyjadriť svoju osobnú podporu týmto ľuďom.Napíšte nám sem svoj komentár, či príspevok do diskusie, a my ho zverejníme okamžite po prečítaní administrátormi stránky na tomto mieste.