Téma mesiaca

Náboženská sloboda

Ako je to na Slovensku so slobodou vierovyznania (a jeho slobodným praktizovaním)? Môže naozaj každý veriť v to, v čo veriť chce, a podľa toho sa aj správať? Zaujíma vás, aké podmienky musí cirkev alebo náboženská spoločnosť splniť, aby sa stala oficiálne uznávanou? Prečo je registrácia pre cirkvi dôležitá? A ako sa na Slovensku „žije“ piatim menšinovým náboženským skupinám?

Ži a nechaj žiť

Multikulti má (už) dve editorky. Obe teda spája jedno: absolútne liberálny postoj k vnímaniu vlastnej, ale i cudzej viery.

Politika voči náboženským menšinám

Akú politiku uplatňuje Slovensko vo vzťahu k náboženským menšinám? Aké sú na Slovensku podmienky pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a aké úskalia z nich aktuálne vyplývajú? Štúdia CVEKU prináša všetky informácie prehľadne, takpovediac „v kocke“.

Ako slobodná je náboženská sloboda na Slovensku?

Odpoveď na túto otázku vo svojom článku hľadajú Elena Gallová Kriglerová a Alena Chudžíková.

Ako sa Slovensko stalo kresťanskou krajinou

Miroslav Tížik je sociológom náboženstva. Jedným z mála. Na spočítanie tých na Slovensku pôsobiacich by stačili prsty jednej ruky (aj s rezervou). A ak slúži publikačná činnosť ako meradlo pracovnej vyťaženosti, potom je vo svojom odbore rozhodne najaktívnejšou akademickou osobnosťou.

Uplatňovanie náboženskej slobody na Slovensku v praxi

Piatim predstaviteľom registrovaných i neregistrovaných cirkví a náboženských spoločností sme položili dve otázky: Aké sú dnešné možnosti praktizovania Vášho vierovyznania na Slovensku? Ako vnímate úlohu štátu v súvislosti s podporou cirkvi, ktorej ste príslušníkom? Tu sú ich odpovede.

Vnímate Slovensko ako kresťanskú krajinu?

Vyjadrite svoj názor v ankete, prípadne ho rozšírte v komentároch.

Spravodaj

Témy mesiaca

 • Náboženská sloboda

  Ako je to na Slovensku so slobodou vierovyznania (a jeho slobodným praktizovaním)? Môže naozaj každý veriť v to, v čo veriť chce, a podľa to...

 • 8. ročník [fjúžn] * zvláštne vydanie

  18. apríla štartuje 8. ročník festivalu [fjúžn], ktorý bol kedysi známy ako Týždeň nových menšín. Tradičným sprievodcom k festivalu je Sprav...

 • Nadnárodné písačky

  Aktuálna Téma multikulti prináša niekoľko pohľadov na multikulti literatúru, ktorá prekračuje hranice Slovenska....

 • Rozmanitý rok 2012

  Priniesol rok 2012 pozitívny posun vpred v otázkach vnímania a rešpektovania rozmanitosti na Slovensku? Odpovede na túto a mnohé iné otázky ...

 • Segregácia rómskych detí vo vzdelávaní

  Existuje v slovenskom školstve segregácia? Kto je za ňu zodpovedný? Sú argumenty jej zástancov oprávnené? A čo na to súdy?...

 • Menšinové školstvo na Slovensku

  Aké sú modely menšinového vzdelávania a ktoré z nich sa uplatňujú na Slovensku? Prečo nemusia byť paralelné vzdelávacie inštitúcie vhodné pr...

 • S cudzincom v posteli

  Aké je to mať manžela alebo manželku pôvodom z cudziny? Ako funguje multikultúrna domácnosť a v čom sa líši od tej Slovenskej? Platia stereo...

 • Utečenci v Rohovciach

  Prečo opustili svoje domovy, rodiny a priateľov? Čo ich zavialo na Slovensko? Ako sa tu majú a ako sa o nich staráme?...

 • 7. ročník [fjúžn] * zvláštne vydanie

  Už dnes zažína 7. ročník festivalu [fjúžn], ktorý ste v minulosti poznali pod názvom Týždeň nových menšín. Počas 7 dní, od 19. do 25. apríla...

 • Multikulty knihy

  Prečítali ste v marci nejakú knihu? Papierovú, alebo dnes už iba digitálne? Týkala sa rôznorodosti? Vedia aj dnešní školáci, že práve končí ...

 • Menšinová politika pred voľbami

  Zaujímajú sa slovenské politické strany pred voľbami o menšiny? Spomína sa vo volebných programoch aj niekto iný ako Slováci, Maďari a Rómov...

 • Svetové Vianoce

  Zaskočili nás opäť ako slovenských cestárov sneženie? Slávia ich iba kresťania? Ako ich vnímajú a oslavujú ľudia v iných krajinách? Čo si my...

 • Cezpoľní: život zahraničného študenta

  Aké je to byť zahraničným študentom študujúcim na Slovensku? Majú na ružiach ustlané, alebo je ich štúdium nekonečným bojom? A čo ich sem vl...

 • Exodus zo Slovenska

  Koľko Slovákov žije v zahraničí? Koľko ich je v USA a koľko v Británii? A čo Írsko? Čo tam robia? Vrátia sa ešte? A tí, čo odišli pred sto r...

 • Politikum multikulturalizmu

  Čo vlastne je multikulturalizmus? Zlyhal či nezlyhal? A bol vôbec v krajinách, v ktorých mal zlyhať?...

 • Kto sme tu doma?

  Je Slovensko krajinou s homogénnym obyvateľstvom? Samozrejme, že nie. O rôznorodej krajine plnej rôznorodých ľudí....

 • Subkultúry

  Čo sú subkultúry a kto sú ich príslušníci? Aké ciele sledujú? Aký život žijú? Tvoria naozaj menšinu, či väčšinu?...

 • [fjúžn] * zvláštne vydanie

  Nadácia Milana Šimečku Vám každoročne ponúka Týždeň nových menšín. Tento štvrtok otvárame šiesty ročník pod novým názvon [fjúžn] a chceli by...

 • Rómovia: Dvadsať rokov národnostnou menšinou

  Čo všetko sa dá stihnúť za dvadsať rokov? Segregácia, emancipácia, politická aj občianska angažovanosť. Úspechy aj neúspechy, viditeľné aj z...

 • Pravicový extrémizmus

  Fašisti, neonacisti, pravicoví extrémisti. Kto a čo oslavuje 14. marca?...

 • November ´89 očami príslušníkov a príslušníčok našich menšín

  Mala zmena režimu vplyv na komunitný, či osobný život príslušníkov a príslušníčok menšín žijúcich na Slovensku? Týkala sa zmena legislatívy ...

 • Aktívne občianstvo

  Kto sú to aktívni občania? Prečo nimi nie sme všetci, aj keď každý deň vstaneme z postele a máme čo na robote? Čo môžeme robiť preto, aby sm...

 • Dočasné vyrovnávacie opatrenia

  Čo sú to dočasné vyrovnávacie opatrenia? Prečo ich potrebujeme? A potrebujeme ich vôbec?...

 • Nové menšiny

  Čo sú to nové menšiny? Sú vôbec "nové" a sú to "menšiny"? Aké máme postoje k cudzincom? A ako vnímajú cudzinci život na Slovensku?...

 • Multikultúrna výchova

  Čo je to multikultúrna výchova? Potrebujeme ju v slovenských školách? Aké sú skúsenosti s jej uplatňovaním v Čechách?...

 • Vlastenectvo

  Je Slovensko krajinou Slovákov? Sú slovenskí občania vlastenci? Je ľudí potrebné vychovávať k vlastenectvu?...