Téma mesiaca

Kultúrna vojna?

Po roku sme späť a prinášame Vám novú sériu článkov, názorov, postojov a rozhovorov o tom, čo počas našej prestávky rezonovalo spoločnosťou najviac. Eticko-hodnotové spory o ľudské práva. Alebo inak, kultúrna vojna. Nová téma multikulti.sk.

Ad hominem alebo Je naša spoločnosť pripravená na dialóg o ľudských právach?

V nadácii po vyše roku opäť spúšťame náš webový portál multikulti.sk, v rámci ktorého sme pravidelne pripravovali série článkov o rôznych fenoménoch týkajúcich sa rozmanitosti v našej spoločnosti. V prvej téme znovuoživeného portálu sme sa rozhodli zamerať na udalosti, ktoré asi najviac hýbali Slovenskom v súvislosti s multikultúrnym spolužitím. Dajú sa nazvať trebárs kultúrnou vojnou.

Ľudskoprávna stratégia: aká mala byť a aká je

Bývalého veľvyslanca a ľudskoprávneho experta Kálmána Petőcza sme požiadali, aby nám priblížil zákulisie procesu prípravy a pripomienkovania Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. V článku píše o tom, aké boli prvotné ambície a predstavy o Stratégii a akú podobu ma dokument dnes. Čo mu v dokumente chýba a naopak, čo je navyše vzhľadom na kritériá, aké by mal takýto strešný dokument spĺňať.

Miroslav Lajčák: Ochrana a podpora ľudských práv bude taká ambiciózna, aká bude politická vôľa

Rozprávali sme sa s dvomi hlavnými tvorcami stratégie - podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom a bývalým podpredsedom vlády a poslancom Rudolfom Chmelom. V dvoch rozhovoroch nám obaja odpovedali na rovnaké otázky. Môžete si prečítať ich názory na súčasný stav ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, pôvodné ciele a zámery stratégie, jej súčasnú podobu, ale aj možné budúce scenáre. Takisto hovoria o tom, aká inštitúcia by bola najvhodnejšia a mala agendu ľudských práv zastrešovať alebo o tom, akú podobu by mali mať budúce verejné politiky v tejto oblasti.

Rudolf Chmel: Ľudské práva nemôžu byť otázkou sporu

Rozprávali sme sa s dvomi hlavnými tvorcami stratégie - podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom a bývalým podpredsedom vlády a poslancom Rudolfom Chmelom. V dvoch rozhovoroch nám obaja odpovedali na rovnaké otázky. Môžete si prečítať ich názory na súčasný stav ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, pôvodné ciele a zámery stratégie, jej súčasnú podobu, ale aj možné budúce scenáre. Takisto hovoria o tom, aká inštitúcia by bola najvhodnejšia a mala agendu ľudských práv zastrešovať alebo o tom, akú podobu by mali mať budúce verejné politiky v tejto oblasti.

O čo ide teplému aktivizmu na Slovensku

Aké sú najdôležitejšie úlohy LGBTI aktivizmu v najbližšej dobe? Aké sú východiská a argumenty pri obhajobe práv LGBTI ľudí? Na tieto otázky odpovedá vo svojom texte Martin Macko z iniciatívy Inakosť.

Stratégia ľudských práv z pohľadu hodnotovo-etických tém

Prečo je potrebné v našej spoločnosti udržať status tradičnej rodiny? Prečo je potrebné skôr regulovať sexuálnu výchovu detí než obhajovať práva LGBTI ľudí? O tom píše Renáta Ocilková, členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

„Aby si mohla mať názor, musíš veľa vedieť“: Niekoľko autobiografických selfies

Sú veci verejné ešte stále aj záležitosťou spisovateľov? Ako sa s týmto fenoménom vysporiadala spisovateľka Zuska Kepplova si môžete prečítať v jej literárnej eseji. Zuska nám v nej otvára aj niekoľko svojich osobných momentov, ktoré formovali jej názory na hodnotovo-kultúrne otázky.

Stratégia – vlastný materiál

Oboznámte sa s prioritami a úlohami, tak ako sú formulované v 5. kapitole stratégie. Okrem toho prikladáme aj zoznam príloh, ktoré sa venujú jednotlivým oblastiam ľudských práv a zraniteľným skupinám obyvateľstva.

Pohľady na kultúrno-etický dialóg na Slovensku

Na širšie zmapovanie rozmanitosti názorov v spoločnosti, ktoré sa týkajú "kultúrnej vojny" a jej sprievodných javou a udalostí, sme oslovili niekoľko osobností kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Požiadali sme ich o odpoveď na otázku: V posledných mesiacoch Slovensko „žije“ aj rôznymi kultúrno-etickými spormi. Dúhový pochod a Národný pochod za život. Sused Žubajík v šlabikári. Novela ústavy o ochrane rodiny. Referendum. A tak ďalej. V čom vidíte podstatu tohto hodnotového konfliktu? Čo je podľa Vás potrebné spraviť, aby ľudskoprávne témy viac spájali ako rozdeľovali našu spoločnosť?

Spravodaj

Témy mesiaca

 • Kultúrna vojna?

  Po roku sme späť a prinášame Vám novú sériu článkov, názorov, postojov a rozhovorov o tom, čo počas našej prestávky rezonovalo spoločnosťou ...

 • Náboženská sloboda

  Ako je to na Slovensku so slobodou vierovyznania (a jeho slobodným praktizovaním)? Môže naozaj každý veriť v to, v čo veriť chce, a podľa to...

 • 8. ročník [fjúžn] * zvláštne vydanie

  18. apríla štartuje 8. ročník festivalu [fjúžn], ktorý bol kedysi známy ako Týždeň nových menšín. Tradičným sprievodcom k festivalu je Sprav...

 • Nadnárodné písačky

  Aktuálna Téma multikulti prináša niekoľko pohľadov na multikulti literatúru, ktorá prekračuje hranice Slovenska....

 • Rozmanitý rok 2012

  Priniesol rok 2012 pozitívny posun vpred v otázkach vnímania a rešpektovania rozmanitosti na Slovensku? Odpovede na túto a mnohé iné otázky ...

 • Segregácia rómskych detí vo vzdelávaní

  Existuje v slovenskom školstve segregácia? Kto je za ňu zodpovedný? Sú argumenty jej zástancov oprávnené? A čo na to súdy?...

 • Menšinové školstvo na Slovensku

  Aké sú modely menšinového vzdelávania a ktoré z nich sa uplatňujú na Slovensku? Prečo nemusia byť paralelné vzdelávacie inštitúcie vhodné pr...

 • S cudzincom v posteli

  Aké je to mať manžela alebo manželku pôvodom z cudziny? Ako funguje multikultúrna domácnosť a v čom sa líši od tej Slovenskej? Platia stereo...

 • Utečenci v Rohovciach

  Prečo opustili svoje domovy, rodiny a priateľov? Čo ich zavialo na Slovensko? Ako sa tu majú a ako sa o nich staráme?...

 • 7. ročník [fjúžn] * zvláštne vydanie

  Už dnes zažína 7. ročník festivalu [fjúžn], ktorý ste v minulosti poznali pod názvom Týždeň nových menšín. Počas 7 dní, od 19. do 25. apríla...

 • Multikulty knihy

  Prečítali ste v marci nejakú knihu? Papierovú, alebo dnes už iba digitálne? Týkala sa rôznorodosti? Vedia aj dnešní školáci, že práve končí ...

 • Menšinová politika pred voľbami

  Zaujímajú sa slovenské politické strany pred voľbami o menšiny? Spomína sa vo volebných programoch aj niekto iný ako Slováci, Maďari a Rómov...

 • Svetové Vianoce

  Zaskočili nás opäť ako slovenských cestárov sneženie? Slávia ich iba kresťania? Ako ich vnímajú a oslavujú ľudia v iných krajinách? Čo si my...

 • Cezpoľní: život zahraničného študenta

  Aké je to byť zahraničným študentom študujúcim na Slovensku? Majú na ružiach ustlané, alebo je ich štúdium nekonečným bojom? A čo ich sem vl...

 • Exodus zo Slovenska

  Koľko Slovákov žije v zahraničí? Koľko ich je v USA a koľko v Británii? A čo Írsko? Čo tam robia? Vrátia sa ešte? A tí, čo odišli pred sto r...

 • Politikum multikulturalizmu

  Čo vlastne je multikulturalizmus? Zlyhal či nezlyhal? A bol vôbec v krajinách, v ktorých mal zlyhať?...

 • Kto sme tu doma?

  Je Slovensko krajinou s homogénnym obyvateľstvom? Samozrejme, že nie. O rôznorodej krajine plnej rôznorodých ľudí....

 • Subkultúry

  Čo sú subkultúry a kto sú ich príslušníci? Aké ciele sledujú? Aký život žijú? Tvoria naozaj menšinu, či väčšinu?...

 • [fjúžn] * zvláštne vydanie

  Nadácia Milana Šimečku Vám každoročne ponúka Týždeň nových menšín. Tento štvrtok otvárame šiesty ročník pod novým názvon [fjúžn] a chceli by...

 • Rómovia: Dvadsať rokov národnostnou menšinou

  Čo všetko sa dá stihnúť za dvadsať rokov? Segregácia, emancipácia, politická aj občianska angažovanosť. Úspechy aj neúspechy, viditeľné aj z...

 • Pravicový extrémizmus

  Fašisti, neonacisti, pravicoví extrémisti. Kto a čo oslavuje 14. marca?...

 • November ´89 očami príslušníkov a príslušníčok našich menšín

  Mala zmena režimu vplyv na komunitný, či osobný život príslušníkov a príslušníčok menšín žijúcich na Slovensku? Týkala sa zmena legislatívy ...

 • Aktívne občianstvo

  Kto sú to aktívni občania? Prečo nimi nie sme všetci, aj keď každý deň vstaneme z postele a máme čo na robote? Čo môžeme robiť preto, aby sm...

 • Dočasné vyrovnávacie opatrenia

  Čo sú to dočasné vyrovnávacie opatrenia? Prečo ich potrebujeme? A potrebujeme ich vôbec?...

 • Nové menšiny

  Čo sú to nové menšiny? Sú vôbec "nové" a sú to "menšiny"? Aké máme postoje k cudzincom? A ako vnímajú cudzinci život na Slovensku?...

 • Multikultúrna výchova

  Čo je to multikultúrna výchova? Potrebujeme ju v slovenských školách? Aké sú skúsenosti s jej uplatňovaním v Čechách?...

 • Vlastenectvo

  Je Slovensko krajinou Slovákov? Sú slovenskí občania vlastenci? Je ľudí potrebné vychovávať k vlastenectvu?...