Téma mesiaca

Náboženská sloboda

Ako je to na Slovensku so slobodou vierovyznania (a jeho slobodným praktizovaním)? Môže naozaj každý veriť v to, v čo veriť chce, a podľa toho sa aj správať? Zaujíma vás, aké podmienky musí cirkev alebo náboženská spoločnosť splniť, aby sa stala oficiálne uznávanou? Prečo je registrácia pre cirkvi dôležitá? A ako sa na Slovensku „žije“ piatim menšinovým náboženským skupinám?

Ži a nechaj žiť

Multikulti má (už) dve editorky. Obe teda spája jedno: absolútne liberálny postoj k vnímaniu vlastnej, ale i cudzej viery.

Politika voči náboženským menšinám

Akú politiku uplatňuje Slovensko vo vzťahu k náboženským menšinám? Aké sú na Slovensku podmienky pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a aké úskalia z nich aktuálne vyplývajú? Štúdia CVEKU prináša všetky informácie prehľadne, takpovediac „v kocke“.

Ako slobodná je náboženská sloboda na Slovensku?

Odpoveď na túto otázku vo svojom článku hľadajú Elena Gallová Kriglerová a Alena Chudžíková.

Ako sa Slovensko stalo kresťanskou krajinou

Miroslav Tížik je sociológom náboženstva. Jedným z mála. Na spočítanie tých na Slovensku pôsobiacich by stačili prsty jednej ruky (aj s rezervou). A ak slúži publikačná činnosť ako meradlo pracovnej vyťaženosti, potom je vo svojom odbore rozhodne najaktívnejšou akademickou osobnosťou.

Uplatňovanie náboženskej slobody na Slovensku v praxi

Piatim predstaviteľom registrovaných i neregistrovaných cirkví a náboženských spoločností sme položili dve otázky: Aké sú dnešné možnosti praktizovania Vášho vierovyznania na Slovensku? Ako vnímate úlohu štátu v súvislosti s podporou cirkvi, ktorej ste príslušníkom? Tu sú ich odpovede.

Vnímate Slovensko ako kresťanskú krajinu?

Vyjadrite svoj názor v ankete, prípadne ho rozšírte v komentároch.

Spravodaj

Tipy na stránky, články a iné zaujímavosti

 • Dvorek.eu
  Dvorek.eu je vzdelávacím projektom, ktorý na základe projektového prístupu ponúka nástroje na skvalitnenie výuky spoločneských vied, občian...
 • Erich Mistrík
  Súkromná stránka prof. Ericha Mistríka, obsahujúca aj plné verzie jeho publikácií týkajúcich sa estetiky, kultúry, multikultúrnej výchovy....
 • European Website on Integration
  Európska webstránka o integrácii prístupná v angličtine, nemčine a francúzštine...
 • Migrace online
  Špecializovaný web a fórum Multikultúrneho centra Praha pre kritickú diskusiu o migrácii v ČR a v krajinách strednej a východnej Európy....
 • Moderní dějiny
  Webový portál zasvätený výhradne moderným dejinám a ich výučbe....
 • Multicultural Pavilion
  Po anglicky písaná web stránka s plánmi na vyučovanie multikultúrnej výchovy ako aj s konkrétnymi aktivitami a odbornými textami....
 • Rómska Verejná Politika (Spravodaje)
  Rómska Verejná Politika (Spravodaje)...
 • Rozvojové vzdelávania
  Cieľom web stránky je poskytovať aktuálne informácie o linkách, ktoré informujú o rozvojových krajinách, o príležitostiach práce v oblasti r...
 • Ružový a modrý svet
  Projekt zameraný na rodovo citlivú pedagogiku a vzdelávanie....
 • Škola inak
  ŠKOLAINAK.SK vznikla v rámci projektu „Žiaci zo znevýhodneného prostredia v procese školskej reformy“, ktorá bola iniciovaná Inštitútom pre ...
 • Varianty
  Vzdelávací program Varianty spoločnosti Člověk v tísni všestranne podporuje zavádzanie interkultúrneho vzdelávania a globálneho rozvojového ...