kategórieČlánkov

Všetky Články Názory Rozhovory Recenzie

Multikulti.sk – mapujeme fenomén rozmanitosti

Portál Nadácie Milana Šimečku o menšinách, cudzincoch, náboženských, sexuálnych a iných minoritných skupinách, ktoré tvoria rozmanitú spoločnosť.

Píšeme o cudzincoch, pre ktorých sa Slovensko stalo novým domovom, mapujeme nové, národnostné, náboženské  menšiny a ďalšie skupiny vytvárajúce rozmanitú spoločnosť.