Kontakt

Redakcia

Editorka: 
Anna Jacková

Redakčná rada: 
Tomáš Halász, novinár a fotograf
Andrej Findor, sociológ
Ľuba Voľanská, etnologička
Erich Mistrík, vysokoškolský pedagóg
Sawkat Choudhury, lekár a aktivista
Roman Džambazovič, sociológ
Laco Oravec, bývalý riaditeľ nadácie a ľudskoprávny aktivista
Zuzana Kizáková, novinárka a aktivistka

Vydavateľ
Nadácia Milana Šimečku
Panenská 4
811 03 Bratislava
IČO: 17314178

tel./fax.: +421 2 544 335 52
mobil: +421 918 519 628, +421 911 898 255
e-mail: nms@nadaciams.sk
web: www.nadaciamilanasimecku.sk

ISSN 2453-9554 
Periodicita vydávania - 2x do týždňa