O nás

Portál Nadácie Milana Šimečku o menšinách, cudzincoch, náboženských a iných minoritných skupinách, ktoré tvoria rozmanitú spoločnosť.

Stránka Multikulti.sk vznikla v roku 2010 ako vzdelávací portál určený hlavne učiteľom a učiteľkám základných a stredných škôl. Webstránka sa postupne vyprofilovala na spoločenský portál, ktorý sa venuje témam rozmanitosti.

Píšeme o cudzincoch, pre ktorých sa Slovensko stalo novým domovom, mapujeme nové, národnostné, náboženské menšiny a ďalšie skupiny vytvárajúce rozmanitú spoločnosť.


Pripravili Anna Jacková a Dominik Jursa

Obyvateľov Bátoviec sme sa pýtali, čo si myslia o multikulturalizme, a ako by sa im nažívalo v susedstve s cudzincami. Anketa vznikla v rámci projektu Umením proti radikalizácii, ktorý organizovala Nadácia Milana Šimečku v divadle Pôtoň od 18. – 23. novembra 2017.

V duchu myšlienky Milana Šimečku - Nie som schopný zatvárať oči, keď už som bol obdarený zrakom - sa na Multikulti.sk venujeme témam, ktorým je v mediálnom prostredí vyčlenený len malý priestor, no z hodnotových hľadísk ich považujeme za zásadné. Snažíme sa ponúknuť interpretáciu a riešenia tém, fenoménov a problémov spojených s multikulturalizmom. Chceme ponúkať nielen relevantné dáta a informácie, ale tiež spoluvytvárať verejnú diskusiu.

V Nadácii Milana Šimečku chceme aktívne prispieť k tomu, aby sa na Slovensku podporovala rozmanitosť a vytvárali rovné podmienky pre všetkých. Veríme, že každý človek má právo byť akceptovaný ako plnohodnotný člen spoločnosti.